ΠΑΡΟΧΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στο μικροβιολογικό εργαστήριο - ιατρικό διαγνωστικό κέντρο α Διάγνωση διαθέτουμε νέα συσκευή ανίχνευσης φλεβών που καθιστά τον εντοπισμό φλεβών σε νεογνά , παιδιά και ενήλικες ασθενείς , μια απλή διαδικασία.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το διαγνωστικό μας ιατρείο, για τη διασφάλιση ποιότητας και αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων, έχει προβεί σε:

 • Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 , επιβεβαιώνοντας έτσι το υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών.
 • Αυστηρό εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο, που γίνεται με δείγματα γνωστής συγκέντρωσης για κάθε εξέταση, έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια και η σωστή συνεπώς λειτουργία του κάθε αναλυτή.
 • Συμμετοχή σε παγκόσμια προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, όπου χρησιμοποιούνται όροι με άγνωστες τιμές συγκεντρώσεων, εξετάζονται,  και τα αποτελέσματα στέλνονται στην κεντρική βάση δεδομένων, ταυτόχρονα με αυτά των άλλων εργαστηρίων που συμμετέχουν παγκοσμίως. Έτσι, ανιχνεύονται τυχόν ατέλειες και σφάλματα των αναλυτών και της όλης διαδικασίας. 
 • Αυτόματη ανάγνωση των δειγμάτων με barcodes, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ταυτοποίηση των εξεταζόμενων και των δειγμάτων με τέτοιο τρόπο και να αποτρέπονται σφάλματα. 
 • Επανάληψη εξετάσεων, όπου χρειάζεται. 
 • Διαρκή ενημέρωση και εκσυγχρονισμό.
 • Παροχή Συνεχούς τεχνικής υποστήριξης - Έλεγχου - Συντήρησης και εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού
 • Σύνδεση των μηχανημάτων με πρόγραμμα sLis, για αυτόματη καταχώρηση εξετάσεων και αποτελεσμάτων και διατήρηση ηλεκτρονικού αρχείου του κάθε ασθενή. 
 • Συμμετοχή σε επιστημονικές δραστηριότητες. 
 • Αξιολόγηση και επεξήγηση των αποτελεσμάτων και ιατρική υποστήριξη σε κάθε εξεταζόμενο προσωπικά. 
 • Σύστημα διαχείρισης κλινικών αποβλήτων, έτσι ώστε να συλλέγονται, να μεταφέρονται και να επεξεργάζονται σε ειδική μονάδα επεξεργασίας. 
 • Έλεγχο και καταγραφή λοιμωδών νοσημάτων σε κρατικές υπηρεσίες δημόσιας υγείας του υπουργείου Υγείας 

ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ

Η α Διάγνωση αναλαμβάνει τη λήψη αίματος και την παραλαβή βιολογικών δειγμάτων από τον προσωπικό σας χώρο.
​Το ραντεβού κλείνεται κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης από την προηγούμενη ημέρα.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Τι διαγνωστικό ιατρείο είναι συμβεβλημένο με: ΕΟΠΥΥ (πρώην ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ, ΤΥΔΚΥ, ΟΤΑ, ΙΚΑ, ΝΑΤ, ΔΕΗ, ΙΚΑ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ ΚΑΙ ΤΑΠΟΤΕ). 

 • Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 , επιβεβαιώνοντας έτσι το υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών.
 • Αυστηρό εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο, που γίνεται με δείγματα γνωστής συγκέντρωσης για κάθε εξέταση, έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια και η σωστή συνεπώς λειτουργία του κάθε αναλυτή.
 • Συμμετοχή σε παγκόσμια προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, όπου χρησιμοποιούνται όροι με άγνωστες τιμές συγκεντρώσεων, εξετάζονται,  και τα αποτελέσματα στέλνονται στην κεντρική βάση δεδομένων, ταυτόχρονα με αυτά των άλλων εργαστηρίων που συμμετέχουν παγκοσμίως. Έτσι, ανιχνεύονται τυχόν ατέλειες και σφάλματα των αναλυτών και της όλης διαδικασίας. 
 • Αυτόματη ανάγνωση των δειγμάτων με barcodes, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ταυτοποίηση των εξεταζόμενων και των δειγμάτων με τέτοιο τρόπο και να αποτρέπονται σφάλματα. 
 • Επανάληψη εξετάσεων, όπου χρειάζεται. 
 • Διαρκή ενημέρωση και εκσυγχρονισμό.
 • Παροχή Συνεχούς τεχνικής υποστήριξης - Έλεγχου - Συντήρησης και εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού
 • Σύνδεση των μηχανημάτων με πρόγραμμα sLis, για αυτόματη καταχώρηση εξετάσεων και αποτελεσμάτων και διατήρηση ηλεκτρονικού αρχείου του κάθε ασθενή. 
 • Συμμετοχή σε επιστημονικές δραστηριότητες. 
 • Αξιολόγηση και επεξήγηση των αποτελεσμάτων και ιατρική υποστήριξη σε κάθε εξεταζόμενο προσωπικά. 
 • Σύστημα διαχείρισης κλινικών αποβλήτων, έτσι ώστε να συλλέγονται, να μεταφέρονται και να επεξεργάζονται σε ειδική μονάδα επεξεργασίας. 
 • Έλεγχο και καταγραφή λοιμωδών νοσημάτων σε κρατικές υπηρεσίες δημόσιας υγείας του υπουργείου Υγείας